Nordiska Roddföreningens Veteraner

Back Home

Veteranförbundets ändamål är att dels samla och vidmakthålla kontakten mellan förutvarande medlemmar av Nordiska Roddföreningen i Zürich, dels att ekonomiskt och på annat sätt stödja N.R.F., samt så långt möjligt verka för kontinuitet inom N.R.F.

Veteranmöte i Zürich 26–29 maj 2022

Efter ett pandemi-uppehåll på fyra år kunde vi äntligen arrangera ett Veteranmöte i Zürich under Kristi Himmelfärdshelgen. Vi var totalt ett trettiotal veteraner i alla åldrar som träffades i god stämning med ett traditionsenligt program: ETH-besök, besök på Kunsthaus, Bünderabig, rodd, och naturligtvis fest på lördag kväll och natt.

Nordiskas digitala arkiv

Vill du återuppleva din tid på Nordiska? Eller bara läsa gamla jubileumsböcker? Vi har digitaliserat alla årsböcker och jubileumsböcker och gjort dem tillgängliga i Nordiskas digitala arkiv. För komma åt arkivet måste du logga in på Nordiska-sajten med din epost-adress.

Medlemsbidrag

Enligt beslut på Veteranmötet 2022 är medlemsbidraget 50 schweizerfrancs vartannat år. Ni kan betala in medlemsbidraget här.

Adressändring

Du kan själv ändra dina adressupgifter här.

Förtroenderåd

President: Martin Skrikerud

Ledamot för:

Suppleant för:

Enighet ger styrka