Back   Home  Nordiska Roddföreningens Veteraner

Betala medlemsbidrag till NRFV

Medlemsbidraget är 50 schweizerfrancs vartannat år. Livstidsmedlemmar och aktiva NRF-medlemmar är befriade från att betala medlemsavgift, men de får naturligtvis gärna betala ändå. Det är också tillåtet att betala mer än 50 francs, för dem som vill. Vi fonderar den största delen av medlemsbidraget för att kunna stödja NRF vid behov.

Belopp att betala: CHF

Enighet ger styrka