35/54 2004-01-31 23:05 101_0142

Ojojoj, dags att gå till ett gym.
Fotographic information