24/54 2004-01-31 17:49 101_0116

Sådärja, ordningen återställd.
Fotographic information