18/54 2004-01-31 17:42 101_0109

Skenet bedrar; Jon är lugn i 0.3s.
Fotographic information