13/54 2004-01-31 16:41 101_0102

Jan-Anders och... Karl!
Fotographic information